So Do To Chuc
So Do To Chuc So Do To Chuc

Sơ đồ tổ chức

So Do To Chuc So Do To Chuc
So Do To Chuc- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng như sau:

+ Ban Giám Đốc:

+ Các bộ phận chức năng:

- Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp (kế tóan, kế họach, tổ chức hành chánh quản trị, bảo vệ)

- Đội kỹ thuật (Kỹ thuật, lái xe, lái máy)

- Đội sản xuất: phát triển theo yêu cầu công việc và thuê mướn lao động thời vụ.

- Việc bổ nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác của các Phòng và Bộ phận chuyên môn do Giám đốc Trung Tâm qui định.

- Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc ở mỗi giai đọan, Giám đốc Trung tâm có thể xem xét, kiện tòan, tổ chức lại các Phòng và các bộ phận chuyên môn.

Các hoạt động khác
Khả Năng Hợp Tác
Hoạt Động Khác
Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học
Hoạt Động Công Đoàn
Hoạt Động Sản Xuất
Giới Thiệu Trung Tâm
Đang online 2
Lượt truy cập 390387
Bản quyền © 2024 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
Thiết kế & phát triển bởi EMSVN