Hoat Dong Nghien Cuu Khoa Hoc
Hoat Dong Nghien Cuu Khoa Hoc Hoat Dong Nghien Cuu Khoa Hoc

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoat Dong Nghien Cuu Khoa Hoc Hoat Dong Nghien Cuu Khoa Hoc
Hoat Dong Nghien Cuu Khoa Hoc


 

Trung tâm Sản xuất Thực nghiệm Giống Trảng Bàng đã có các đề tài nghiện cứu và các dự án cấp Bộ như:

* Đề tài:

- “Nghiên cứu phát triển một số cây tinh dầu trên vùng đất xám Đông Nam Bộ” thực hiện năm 2003. Đã nghiệm thu.

- “Nghiên cứu phát triển một số cây tinh dầu trên vùng đất xám Đông Nam Bộ góp phần phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp tinh dầu” thực hiện năm 2004. Đã nghiệm thu.

- “Nghiên cứu các biện pháp canh tác một số giống cây tinh dầu trồng tại vùng đất xám Tây Ninh” thực hiện năm 2005. Đã nghiệm thu.

-“Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của  giống dừa sáp tạo ra từ phương pháp nuôi cấy phôi tại Trung Tâm Sản xuất Thực nghiệm Giống Trảng Bàng” (2007-2008).
Ngoài ra, Trung Tâm còn thực hiện các đề tài nhánh do  với Viện Nghiên cứu Dầu  chủ trì  như:
-"Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong phát triển các cây có dầu ngắn ngày ở phía Nam"
*Dự án:

Trung tâm đã tham gia thực hiện các dự án do Viện chủ trì như:

-Dự án:”Phát triển giống lạc, đậu tương”.

-Dự án:” Phát triển sản xuất giống dừa giai đọan 2001-2005”

 

Các hoạt động khác
Khả Năng Hợp Tác
Sơ Đồ Tổ Chức
Hoạt Động Khác
Hoạt Động Công Đoàn
Hoạt Động Sản Xuất
Giới Thiệu Trung Tâm
Đang online 2
Lượt truy cập 386417
Bản quyền © 2024 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
Thiết kế & phát triển bởi EMSVN