Hoat Dong Khac
Hoat Dong Khac Hoat Dong Khac Tên hoạt động
Hoat Dong Khac Hoat Dong Khac
Hoat Dong Khac

Trung tâm Sản Xuất Giống Trảng bàng thường xuyên phối hợp với Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có Dầu tổ chức:
+Hội thảo đầu bờ về các loại giống, máy móc và các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
+Các lớp tập huấn khuyến nông cho CBCNV và bà con nông dân trong vùng.

Các hoạt động khác
Khả Năng Hợp Tác
Sơ Đồ Tổ Chức
Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học
Hoạt Động Công Đoàn
Hoạt Động Sản Xuất
Giới Thiệu Trung Tâm
Đang online 1
Lượt truy cập 386416
Bản quyền © 2024 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
Thiết kế & phát triển bởi EMSVN