Chan Nuoi Ca Sau

Chăn nuôi cá sấu

Chan Nuoi Ca Sau Chan Nuoi Ca Sau
Chan Nuoi Ca Sau

Dự án: “Ứng dụng và phát triển mô hình nuôi trồng xen trong vườn dừa” được thực hiện theo Quyết định số 3478/QĐ – BCN ngày 05/12/2006  của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc giao kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2007 cho Viện Nghiên Cứu Dầu và Cây Có Dầu, theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày 20/03/2007, số 05.07. SXTN/HĐ-KHCN giữa Vụ khoa học Công nghệ- Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Viện Nghiên Cứu Dầu và Cây Có Dầu và Hợp đồng giao khoán nội bộ ngày 02/04/2007, số 68/HĐGK-VD v/v thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2007.

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình nuôi trồng xen trong vườn dừa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn dừa tại Trung Tâm Sản Xuất Thực Nghiệm Giống Trảng Bàng.

- Khuyến cáo và nhân rộng mô hình cho các trang trại và nông dân trong vùng có điều kiện tương tự.

Nhìn chung, có rất nhiều mô hình đa canh khác nhau trong vườn dừa cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng xen ca cao hoặc cây ăn trái trong vườn dừa, mô hình VAC trong vườn dừa… Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi vùng mà có thể lựa chọn mô hình thích hợp, cho hiệu quả cao. Huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh nằm sát địa bàn huyện Củ Chi, thành phồ Hồ Chí Minh là địa phương vùng ven đô thị lớn, đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa và công nghiệp. Do vậy, việc lựa chọn những loại vật nuôi có giá trị cao để đưa vào mô hình như cá sấu, ba ba, bò thịt là hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của vùng. Các mô hình lựa chọn bao gồm:

-     Mô hình vườn dừa kết hợp với nuôi ba ba

-     Mô hình vườn dừa kết hợp với nuôi cá sấu
-     Mô hình vườn dừa kết hợp với trồng cỏ và nuôi bò thịt

       Dưới đây là Mô hình vườn dừa kết hợp với nuôi cá sấu:

       Đối với mô hình vườn dừa kết hợp nuôi cá sấu: kích thước chuồng nuôi 8m x 20m, gồm 4 chuồng. Lượng cá sấu giống nuôi thả 40 con/ chuồng, tổng số 160 con và tiêu chuẩn cá sấu giống 4-5 kg/ con.

       Hiện nay cá sấu phát triển tốt, tăng trọng nhanh.

 

Đang online 3
Lượt truy cập 182978
Bản quyền © 2017 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
Thiết kế & phát triển bởi EMSVN