Chan Nuoi Bo

Chăn nuôi bò

Chan Nuoi Bo Chan Nuoi Bo
Chan Nuoi Bo


Dự án: “Ứng dụng và phát triển mô hình nuôi trồng xen trong vườn dừa” được thực hiện theo Quyết định số 3478/QĐ – BCN ngày 05/12/2006  của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc giao kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2007 cho Viện Nghiên Cứu Dầu và Cây Có Dầu, theo Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày 20/03/2007, số 05.07. SXTN/HĐ-KHCN giữa Vụ khoa học Công nghệ- Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và Viện Nghiên Cứu Dầu và Cây Có Dầu và Hợp đồng giao khoán nội bộ ngày 02/04/2007, số 68/HĐGK-VD v/v thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2007.

Mục tiêu của dự án

- Xây dựng mô hình nuôi trồng xen trong vườn dừa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn dừa tại Trung Tâm Sản Xuất Thực Nghiệm Giống Trảng Bàng.

- Khuyến cáo và nhân rộng mô hình cho các trang trại và nông dân trong vùng có điều kiện tương tự.

Nhìn chung, có rất nhiều mô hình đa canh khác nhau trong vườn dừa cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng xen ca cao hoặc cây ăn trái trong vườn dừa, mô hình VAC trong vườn dừa… Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi vùng mà có thể lựa chọn mô hình thích hợp, cho hiệu quả cao. Huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh nằm sát địa bàn huyện Củ Chi, thành phồ Hồ Chí Minh là địa phương vùng ven đô thị lớn, đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa và công nghiệp. Do vậy, việc lựa chọn những loại vật nuôi có giá trị cao để đưa vào mô hình như cá sấu, ba ba, bò thịt là hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của vùng. Các mô hình lựa chọn bao gồm:

-     Mô hình vườn dừa kết hợp với nuôi ba ba

-     Mô hình vườn dừa kết hợp với nuôi cá sấu
-     Mô hình vườn dừa kết hợp với trồng cỏ và nuôi bò thịt

 

      Dưới đây là Mô hình vườn dừa kết hợp với trồng cỏ và nuôi bò thịt

  Đối với mô hình vườn dừa kết hợp trồng cỏ nuôi bò: quy mô trồng cỏ là 1 ha, số lượng bò thả là 10 con, tiêu chuẩn bò 1 năm tuổi.

       Hiện nay đàn bò của Trung tâm được nuôi chăn thả trong vườn dừa, có bổ sung thêm thứa ăn tinh và cỏ giàu đạm, đang  phát triển tốt, tăng trọng nhanh.

 Hiện nay, đàn bò của Trung Tâm được chăn thả trong vườn dừa, có bổ sung thêm thức ăn tinh và cỏ  trồng.

Đang online 2
Lượt truy cập 386413
Bản quyền © 2024 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
Thiết kế & phát triển bởi EMSVN