Dua Lun Vang Ma Lai

Dừa Lùn vàng Mã Lai

Dua Lun Vang Ma Lai Dua Lun Vang Ma Lai
Dua Lun Vang Ma Lai

- Nhóm người thực hiện : Trung tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng. Năm : 1988

- Xuất xứ của sản phẩm: Thuộc Dự án VIE 80/009 và Dự án :”Sản xuất giống Dừa”

- Hiệu quả kinh tế - xã hội :

  Dừa là cây lấy dầu, là một trong năm cây lấy dầu quan trọng nhất thế giới. Năng suất bình quân của các vườn dừa Việt Nam còn quá thấp: chỉ đạt khoảng 36 - 38 quả/cây/năm so với tiềm năng năng suất (80 - 100 quả/cây/năm, các giống lai 150 quả/cây/năm). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng năng suất thấp, nhưng quan trọng hơn cả là do giống xấu. Giống có liên quan chặt chẽ với các yếu tố khác, chỉ có giống tốt mới có thể sử dụng một cách hoàn hảo nhất các điều kiện canh tác và ngược lại, chỉ trong điều kiện canh tác tốt thì giống có khả năng cho năng suất cao mới biểu hiện được ưu thế của giống. Nếu dùng giống xấu phải chịu hậu quả hàng chục năm sau (khác với cây hàng niên). Giống tốt có thể nâng cao năng suất thêm 30 - 40%.

  Ba mục tiêu chính trong chọn tạo giống dừa là:

- Năng suất cao và ổn định (hàm lượng dầu cao đối với các giống dùng để lấy dầu và chế biến công nghiệp, năng suất quả cao và nước ngọt đối với các giống dừa uống nước).

- Ra hoa sớm, cho quả sớm.

- Thích nghi rộng với các điều kiện môi trường sinh thái, kháng sâu bệnh.

 

  Giống dừa Lùn Vàng Mã Lai có nhiều đặc tính tốt như: ra hoa sớm, trái chín sớm, có năng suất cao, nên đã được dùng làm vật liệu để lai tạo nhiều giống lai tốt như: PB121, JVA1.

  Giống dừa lai PB 121 đã được sản xuất tại Trung Tâm Sản xuất Giống Trảng Bàng thuộc Viện Nghiên cứu Dầu thực vật và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép khu vực hoá năm 1998. Giống dừa lai này đang được sử dụng trong dự án giống dừa 2001 - 2005.

        Hiện nay, Trung tâm có thể cung cấp dừa giống Lùn vàng Mã Lai cho các địa phương.

 

 

Đang online 1
Lượt truy cập 379874
Bản quyền © 2024 Trung tâm sản xuất giống Trảng Bàng
Thiết kế & phát triển bởi EMSVN